XIII Forum

 Agenda
XIII Forum Teleinformatyki

26-27.09.2007
Centrum Szkolenia Policji, Legionowo

PATRONAT HONOROWY:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Narodowy Bank Polski
 
Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

SPONSORZY: DGT
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA
PROKOM Software SA
PATRONAT MEDIALNY: "GMINA"
IT-Consulting
Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA
Portal ASP.pl
Serwis Samorządowy PAP
Teleinfo
Teleinfo24

 

 RADA PROGRAMOWA:

 

Bolesław Szafrański - Przewodniczący
Profesor Wojskowej Akademii Technicznej, Prezes Milstar

Sławomir Chabros
Prezes BizTech Konsulting SA

Janina Derwiszyńska
Sekretarz Klubu Bywalców Forum

Dariusz Dagiel
Dyrektor Departamentu Informatyzacji w MSWiA

Tomasz Domżał
Dyrektor Pionu Informatyzacji i Transakcji Elektronicznych w PWPW SA

Bogusław Dziarnowski
Ministerstwo Skarbu Państwa

dr inż. Krzysztof Imiełowski
Pełnomocnik Zarządu w DGT

Adam Jan Kępa
Dyrektor Biura w Łodzi, Pion Banków Komercyjnych, Asseco Poland SA

Dariusz Kupiecki
Dyrektor ds. Operacyjnych w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska SA

dr Marek Lipniowiecki
Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji w ARiMR

Włodzimierz Marciński
Radca Minister, Wicedyrektor Departamentu Systemu Informacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wiesław Paluszyński
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Prezes Trusted Information Consulting

Waldemar Sielski
Przewodniczący Rady Fundacji Multis Multum

Marek Słowikowski
Szef Kancelarii Prezesa PAN

Piotr Sobolewski
Dyrektor Zarządzający ds. Informatyki w BGŻ SA

Waldemar Szumieł
Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji w Narodowym Banku Polskim

dr inż. Kajetan Wojsyk
Informatyk Miejski - Szef Biura Informatyka Miejskiego w Urzędzie Miasta Częstochowy
ŚRODA, 26 WRZEŚNIA


9.00 Rejestracja Uczestników Forum
9.30 Uroczyste otwarcie - wystąpienia Gości Honorowych, Patronów oraz Sponsorów


SESJA I
METODOLOGICZNA
ARCHITEKTURA KORPORACYJNA - LEKARSTWO CZY TRUCIZNA

Prowadzący: Włodzimierz Marciński
Współdziałający: Wiesław Paluszyński, Waldemar Sielski

Pojęcie architektury korporacyjnej budzi ciągłe kontrowersje, zwłaszcza, gdy się je odnosi do administracji rządowej lub samorządowej. Wielu podejrzewa, że jest to idea przede wszystkim marketingowa, która nie przynosi istotnych korzyści i odwraca uwagę od rzeczywistych problemów budowy systemów informatycznych. Inni twierdzą, że odrzucenie tej koncepcji będzie skutkować pogłębieniem dezintegracji infrastruktury informacyjnej państwa. Stąd głęboko uzasadnione jest zaproszenie do sesji metodologicznej autorskich prezentacji, dotykających samej istoty architektury korporacyjnej. Zgodnie z utrwaloną praktyką Forum, do przygotowania i wygłoszenia tych autorskich prezentacji zostali zaproszeni specjaliści o powszechnie uznanym autorytecie.

"Architektura i jej język"dr inż. Czesław Bielecki (Architekt, publicysta)

"E-PUAP - architektura korporacyjna w praktyce"Waldemar Pieńkowski (ComArch SA)

"Modelowanie architektury korporacyjnej" - prof. dr hab. Michał Kleiber (Prezes Polskiej Akademii Nauk)

11:15 Przerwa na kawęSESJA II
ARCHITEKTURA KORPORACYJNA - ISTOTA, OCZEKIWANIA, KONCEPCJE, STRUKTURY, MODELE, WDROŻENIA

Prowadzący: Kajetan Wojsyk
Współdziałający: Janina Derwiszyńska, Marek Słowikowski, Waldemar Szumieł

Każdym nowym koncepcjom towarzyszą wątpliwości dotyczące sposobu ich rozumienia, zakresu i celowości stosowania. Dlatego sesja w całości jest poświęcona wyjaśnieniu istoty oraz przydatności architektury korporacyjnej w procesach informatyzacji administracji rządowej, samorządowej i biznesu. Prelegenci na konkretnych przykładach spróbują odpowiedzieć na pytanie czy architektura korporacyjna sprzyja interoperacyjnemu współdziałaniu systemów (rządowych, samorządowych, biznesowych), czy wręcz przeciwnie - wprowadza dodatkowe bariery. Relacje ze zrealizowanych wdrożeń wskażą na istniejące zagrożenia i szanse.

Sponsor Sesji - Infovide-Matrix SA
11:40"Analiza metodyk budowy architektury korporacyjnej i ocena ich przydatności z punktu widzenia polskich organizacji publicznych"dr inż. Andrzej Sobczak (adiunkt, Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

12:05"20 lat architektury korporacyjnej - między mitologią, a skuteczną praktyką"Borys Stokalski, Piotr Walesiak (Infovide-Matrix SA)

12:30"Infrastruktura korporacyjna w służbie administracji publicznej"Rafał Hanys (Dyrektor ds. Rozwoju, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej)

12:50"E-Locus, MCS (Multifunctional Communication System) - przykłady platform teleinformacyjnych dla administracji publicznej w kontekście dostępu do bezprzewodowego, szerokopasmowego internetu oraz tworzenia nowoczesnych centrów bezpieczeństwa miast i gmin"Mariusz Miszewski, Cezary Małecki (DGT)

13:10Przerwa na obiad

14:10"Teleinformatyczne rozwiązania klasy korporacyjnej skutecznym sposobem na usprawnienie zarządzania i obniżkę kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządu"Lesław Bańdur (Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej, Urząd Miasta Rzeszów)

14:35"Uniwersytety społeczeństwa informacyjnego"Krzysztof Kardaś (PROKOM Software SA)

15:00"Szanse i pułapki ładu korporacyjnego, czyli jak powstają i upadają duże organizacje"Arkadiusz Maliszewski (ABG SPIN SA)

15:25Przerwa na kawęSESJA III
ZARZĄDZANIE ARCHITEKTURĄ KORPORACYJNĄ - ZASADY, WYMAGANIA, NARZĘDZIA, KOSZTY, EFEKTY, DOŚWIADCZENIA

Prowadzący: Krzysztof Imiełowski
Współdziałający: Tomasz Domżał, Adam Jan Kępa, Marek Lipniowiecki

Znana jest opinia, że łatwiej jest system zbudować niż później nim efektywnie zarządzać. Architektura korporacyjna ma wiele cech, które, pod warunkiem stosowania określonych zasad, powodują, że zarz±dzanie może być tańsze, przewidywalne i efektywne. Zaplanowane prezentacje omówią nie tylko metodologiczne zasady zarządzania (istnieje tu duża analogia do modnego ostatnio pojęcia "governance"), ale również odniosą się do oceny struktur organizacyjnych i narzędzi wspierających procesy zarządzania. Na podstawie zebranych doświadczeń zostaną zaprezentowane zweryfikowane praktycznie wskaźniki i miary efektywnościowo-kosztowe.

Sponsor Sesji - Sygnity SA
15:50"Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - pomysł na integrację i gromadzenie wiedzy w regionie"Andrzej Plachta (Sygnity SA)

16:20"Wykorzystanie architektury korporacyjnej do zarządzania transformacją administracji - praktyka krajów anglosaskich i możliwości wykorzystania tych doświadczeń w Polsce"Bartłomiej Seidel (Pełnomocnik Wojewody ds. Informatyzacji, Dyrektor Ośrodka Informatyki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego)

16:45"Architektura korporacyjna - co w praktyce oznacza dla Oracle - Jak model budowania aplikacji oparty na integracji usług przełoży się na korzyści w zarz±dzaniu i nie tylko; przykłady zastosowania architektury korporacyjnej w Polsce i na świecie"Paweł Korzec (Oracle Polska)

17:10Przerwa na kawę

17:30"IT Governance i ITSA - podejście do złożonych projektów integracyjnych" - Piotr Stefańczyk (Hewlett-Packard Polska)

17:55"Modelowanie Danych i Procesów w kontekście Architektury Korporacyjnej" - Marek Ryński (Sybase Polska)

18:20"Ramy Interoperacyjności Systemów Administracji - RISA" - Paweł Walczak (Microsoft)

18:45Pytania i odpowiedzi do sesji

19:00Wręczenie Nagrody im. Marka Cara - Sponsorem firma Sun Microsystems Poland

19:45Bankiet z loterią fantową (zebrane z loterii pieniądze zostanąprzekazane na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach)


CZWARTEK, 27 WRZEŚNIA


9:00Kawa

Prowadzący: Wiesław Paluszyński, Bolesław Szafrański
Współdziałający: Krzysztof Imiełowski, Włodzimierz Marciński, Marek Słowikowski

9:15Kocioł dyskusyjny

Sesja I "Gdzie i dla kogo są pieniądze - czyli poszukiwanie prawdy o finansowaniu informatyzacji"

Prowadzący: Bolesław Szafrański

Wszystkim dźwięczy w uszach zdanie - pieniędzy na informatyzację w najbliższych latach będzie tyle, że polski rynek informatyczny nie będzie w stanie ich wchłonąć. Pojawia się jednak coraz częściej pytanie - dlaczego? Ubiegłoroczny wzrost rynku informatycznego, zwłaszcza na styku z administracją publiczną, okazał się daleki od prognoz i oczekiwań firmowych. W dyskusji postaramy się zidentyfikować te bariery i podzielić się sposobami ich ograniczania lub usuwania. Różne źródła pieniędzy, różni Zamawiający, różni Wykonawcy, to różne doświadczenia i efekty. Dlatego w kotle wzorem ubiegłego roku powinno się znowu gotować (w ub. roku głos zabrało ok. 50 Uczestników).

Sponsor Sesji - ComArch SA
Prezentacje wprowadzające:
dr inż. Grzegorz Bliźniuk (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji), Tomasz Nowakowski (Sekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej) - "Bariery i szanse finansowania informatyzacji państwa"

dr Zbigniew Olejniczak (Przewodniczący Rady Informatyzacji) - "Wybrane aspekty przygotowania Planu Informatyzacji"


Oceny i wnioski środowiskowe:
dr inż. Marek Maniecki (Przewodniczący Rady PIIT) - "Oceny i wnioski Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji"

mgr Krzysztof Głomb (Prezes Stowarzyszenia) - "Oceny i wnioski z konferencji Stowarzyszenia Miasta w Internecie"

Paweł Prokop (Wiceprezes ComArch SA) - "Możliwości wykorzystania funduszy unijnych"

Dyskusja
11:30Przerwa na kawę

11:50"Architektura korporacyjna z pozycji eksperta" - Bogusław Kułakowski

12:10 Kocioł dyskusyjny

Sesja II "Neutralność technologiczna i byty pokrewne - wymiana poglądów" (sesja zorganizowana z inicjatywy i przy wsparciu MSWiA)

Prezentacje wprowadzające zainteresowanych środowisk i organizacji

Janina Mincer-Daszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

Krzysztof Chełpiński (Komitet Otwartych Standardów KIGEiT)

Łukasz Jachowicz (Internet Society Poland ISOC Polska)

Jarosław Kowalski (Stowarzyszenie Linux Profesjonalny)

Borys Musielak (JAKILINUX)

Piotr Waglowski (Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów - KROS)

Dyskusja

Zakończenie Forum

14:00Obiad