AGENDA

XXII Forum Teleinformatyki

„Państwo w cyberprzestrzeni - od izolacji do współdziałania”

29-30 września 2016 roku


Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie

PATRONAT HONOROWY:

Anna Streżyńska
Minister Administracji i CyfryzacjiNarodowy Bank Polskiprof. dr hab. Marcin Pałys

Rektor Uniwersytetu Warszawskiegodr inż. Wacław Iszkowski
Prezes Polskiej Izby Informatyki i TelekomunikacjiPATRON FORUM:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PATRONI MEDIALNI:

CRN


CyberDefence24


Magazyn ITwiz


Serwis Administracyjno-Samorządowy


29 września

8:30 Rejestracja Uczestników Forum

8:50 Uroczyste otwarcie – wystąpienia Gości Honorowych, Patronów oraz PartnerówSESJA I – FORUM ZAPROSZONYCH GOŚCI
PAŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI - OCZEKIWANIA I BARIERY

Współprowadzący: Włodzimierz Marciński, Waldemar Sielski.

Nowoczesne państwo, aby trafnie planować procesy modernizacyjne, musi również sięgać do nowych, wytworzonych poza administracją publiczną metod i usług. Tym samym reguła niemal galwanicznego oddzielenia systemów informatycznych administracji publicznej od jej otoczenia sieciowego musi ulegać radykalnym zmianom. Prelegenci w autorski sposób odniosą się zarówno do przyczyn, jak i kierunków synergicznego współdziałania.

 

SESJA II
INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA - STAN, WYZWANIA, PERSPEKTYWY KLUCZOWYCH PROJEKTÓW

 


Współprowadzący: prof. WAT Bolesław Szafrański, Marek Słowikowski.

Głównym instrumentem tworzenia nowoczesnej infrastruktury informacyjnej państwa są niewątpliwie projekty informatyczne, wspierające krytyczne dla funkcjonowania państwa procesy informacyjne. Ich skuteczna i skoordynowana realizacja, wykraczając coraz częściej poza podmioty administracji publicznej, przesądzi o faktycznym udziale Polski w cyfrowym świecie. Nowa perspektywa finansowa stanowi istotne tło prezentacji najważniejszych i zarazem najciekawszych projektów, przy czym prezentacje będą wygłaszane zarówno przez Zamawiających, jak i Wykonawców systemów.


 
SESJA III (równolegle z sesją II)
INFORMACYJNE SYSTEMY UBEZPIECZENIOWE: USŁUGI, ARCHITEKTURY, WYMIANA DANYCH, BEZPIECZEŃSTWO


Sesja pod Patronatem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Współprowadzący:
Małgorzata Ślepowrońska, Waldemar Szumieł.

Sesja dedykowana Informacyjnym Systemom Ubezpieczeniowym, które mogą być źródłem sprawdzonych rozwiązań architektonicznych, jak i wieloaspektowej wiedzy o społeczeństwie. W tym roku tematem przewodnim będzie problematyka oszustw (z ang. frauds) w sektorze ubezpieczeniowym, w tym zwłaszcza poświęcona rozwiązaniom informatycznym wspierającym procesy wykrywania i analizy tego rodzaju nadużyć.


SESJA IV
CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STRUKTURY, TECHNOLOGIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Współprowadzący: Tomasz Domżał, dr inż. Krzysztof Imiełowski, dr Marek Lipniowiecki, Paweł Oracz.

Zgodnie z zapowiedziami rządu do końca III kwartału powinna być uchwalona i opublikowana „Strategia Cyberbezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej Polskiej”, która ma zmienić (a może stworzyć?) Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. Ze względu na dotychczasowy dorobek Forum w tej dziedzinie sądzimy, że obrady tej sesji będą ważnym głosem w debacie dotyczącej nie tylko kształtu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, ale również niezbędnych rozwiązań metodycznych i technologicznych.

„NOC ARCHITEKTÓW – ZAWSZE PRZED PÓŁNOCĄ”
INTERNET RZECZY - CZYLI CZAS NA PODZIAŁ WŁADZYWzorem lat ubiegłych zapewne kilkudziesięciu uczestników Forum, mimo nocnej pory, weźmie aktywny udział w swobodnym, nieskrępowanym ograniczeniami czasowymi „zgłębianiu” istoty fenomenu ostatnich lat, czyli internetu rzeczy. Coraz bardziej bowiem zasadne staje się pytanie – czy jeszcze wszechwładnie rządzimy światem? Niezależnie odpowiadając na apel PIIT, w Nocy Architektów otworzymy kącik słownictwa informatycznego.

 
30 września

Sesje równoległe

SESJA V
„FORUM MŁODYCH MISTRZÓW” –
EKONOMICZNE ASPEKTY INFORMATYZACJI PAŃSTWA
 


Współprowadzący:
dr Kamil Kulesza,
Włodzimierz Marciński,
Witold Wieteska.


Jury konkursu:
Przewodniczący jury:
Witold Wieteska,

dr Kamil Kulesza,
Paweł Makowski,
Włodzimierz Marciński.

Nie jest to sesja wyłącznie dla młodych, choć merytorycznie właśnie przez nich przygotowana. Dlatego do uczestnictwa w sesji są zachęcani wszyscy uczestnicy Forum, którzy są zainteresowani prezentacjami i dyskusją z młodymi mistrzami informatyki.


Sesja pod Patronatami Honorowymi:
Narodowego Banku Polskiego
prof. Jerzego Duszyńskiego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk

Sesja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego

Naukowy Patronat sesji: Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa”

SESJA VI
„FORUM NOWYCH IDEI” –
„SYNERGIA TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI - WARUNKIEM CYFROWEJ MODERNIZACJI FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA”

Współprowadzący:
Wiesław Paluszyński, przedstawiciel PIIT.

Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie idei konwergencji, czyli łączenia różnorodnych zjawisk znajdujących się na pograniczu telekomunikacji, informatyki i multimediów na wspólnych urządzeniach mobilnych i stacjonarnych, staną się impulsem dla rozwoju nowoczesnych elektronicznych usług publicznych. Towarzyszyć im jednak muszą nie
tylko poszukiwania nowych rozwiązań prawnych, ale przede wszystkim nowych modeli biznesowych i organizacyjnych, wzmacniających współpracę operatorów telekomunikacyjnych i firm informatycznych. To od nich zależy, czy dostrzegany przez nas potencjał konwergencji zostanie potwierdzony.

SESJA VII
„FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI TERENOWEJ” – USŁUGI
I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA: ZŁOTO SAMORZĄDÓW - OTWARTE DANE

Honorowy Patronat sesji:
Bohdan Paszkowski,
Wojewoda Podlaski


Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego


Kazimierz Bujakowski
Prezes GUGiK – Główny Geodeta Krajudr hab. Andrzej Gąsiewicz, prof. PIG-PIB
p.o. Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu BadawczegoWspółprowadzący:

dr inż. Kajetan Wojsyk,
Mariusz Madejczyk,
Krzysztof Mączewski,
Marek Słowikowski.

Sesja „Usługi i dobre praktyki do wzięcia”, to sposób na spopularyzowanie i upowszechnienie sprawdzonych już „na swoim podwórku” usług. W tym roku będziemy kontynuować tematykę systemów EZD w powiązaniu z usługami systemów państwowej służby geodezyjnej, geologicznej i hydro-geologicznej dla potrzeb terenowych podmiotów administracji rządowej i samorządowej.

                                                        

 

KOCIOŁ DYSKUSYJNY
„JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY INFORMACYJNEJ A MODERNIZACJA FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA”
STRUKTURY, METODY I KRYTERIA KOORDYNACJI W ZARZĄDZANIU INFRASTRUKTURĄ INFORMACYJNĄ PAŃSTWA

Współprowadzący: prof. WAT Bolesław Szafrański, Sławomir Chabros, Borys Stokalski.

Uczestnicy Forum będą mieli okazję skonfrontować z poglądami zaproszonych panelistów swoje oczekiwania i prognozy dotyczące rozwoju infrastruktury informacyjnej w kontekście nowej perspektywy finansowej i ogłoszonych niedawno kierunków działań strategicznych Ministerstwa Cyfryzacji. Planowane prezentacje wprowadzające odniosą się do wielu z nich i tym samym zachęcą do dyskusji plenarnej. Zapewniamy więc, że znowu w Kotle będzie gorąco.


Zakończenie Forum