AGENDA

XXII Forum Teleinformatyki

„Państwo w cyberprzestrzeni - od izolacji do współdziałania”

29-30 września 2015 roku


Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie

PATRONAT HONOROWY:

Anna Streżyńska
Minister Administracji i CyfryzacjiNarodowy Bank Polskiprof. dr hab. Marcin Pałys

Rektor Uniwersytetu Warszawskiegodr inż. Wacław Iszkowski
Prezes Polskiej Izby Informatyki i TelekomunikacjiPATRON FORUM:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PATRONI MEDIALNI:

CRN


Magazyn ITwiz
29 września

8:30 Rejestracja Uczestników Forum

8:50 Uroczyste otwarcie – wystąpienia Gości Honorowych, Patronów oraz PartnerówSESJA I – FORUM ZAPROSZONYCH GOŚCI
PAŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI - OCZEKIWANIA I BARIERY

Współprowadzący: Włodzimierz Marciński, Waldemar Sielski.

 

SESJA II
INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA
PAŃSTWA - STAN, WYZWANIA,
PERSPEKTYWY KLUCZOWYCH
PROJEKTÓW

Współprowadzący: prof. WAT Bolesław Szafrański, Marek Słowikowski.
SESJA III
INFORMACYJNE SYSTEMY UBEZPIECZENIOWE:
USŁUGI, ARCHITEKTURY, WYMIANA DANYCH,
BEZPIECZEŃSTWO

Sesja pod patronatem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Współprowadzący: Małgorzata Ślepowrońska, Waldemar Szumieł.


SESJA IV
CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STRUKTURY, TECHNOLOGIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Współprowadzący:
Tomasz Domżał, dr inż. Krzysztof Imiełowski, dr Marek Lipniowiecki, Paweł Oracz.


„NOC ARCHITEKTÓW – ZAWSZE PRZED PÓŁNOCĄ”
INTERNET RZECZY - CZYLI CZAS NA PODZIAŁ WŁADZY

 
30 września

Sesje równoległe

SESJA V
„FORUM MŁODYCH MISTRZÓW” –
EKONOMICZNE ASPEKTY INFORMATYZACJI PAŃSTWA
 


Współprowadzący:
dr Kamil Kulesza,
Włodzimierz Marciński,
Witold Wieteska.


Jury konkursu:
Przewodniczący jury:
Witold Wieteska,

dr Kamil Kulesza,
Paweł Makowski,
Włodzimierz Marciński.


SESJA VI
„FORUM NOWYCH IDEI” –
„SYNERGIA TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI - WARUNKIEM CYFROWEJ MODERNIZACJI FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA”

Współprowadzący:
Wiesław Paluszyński, przedstawiciel PIIT.
SESJA VII
„FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI” – USŁUGI
I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA

Honorowy Patronat sesji:
Bohdan Paszkowski,
Wojewoda PodlaskiAdam Struzik, Marszałek Województwa MazowieckiegoKazimierz Bujakowski
Prezes GUGiK – Główny Geodeta KrajuWspółprowadzący:
dr inż. Kajetan Wojsyk,
Mariusz Madejczyk,
Krzysztof Mączewski,
Marek Słowikowski.

                                                        

 

KOCIOŁ DYSKUSYJNY
„JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY INFORMACYJNEJ A MODERNIZACJA FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA”
STRUKTURY, METODY I KRYTERIA KOORDYNACJI W ZARZĄDZANIU INFRASTRUKTURĄ INFORMACYJNĄ PAŃSTWA

Współprowadzący: prof. WAT Bolesław Szafrański, Sławomir Chabros, Borys Stokalski.


Zakończenie Forum