AGENDA

XXII Forum Teleinformatyki

„Państwo w cyberprzestrzeni - od izolacji do współdziałania”

29-30 września 2016 roku


Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie

PATRONAT HONOROWY:

Ministerstwo CyfryzacjiNarodowy Bank Polskiprof. dr hab. Marcin Pałys

Rektor Uniwersytetu WarszawskiegoIreneusz Piecuch
Prezes Polskiej Izby Informatyki i TelekomunikacjiPATRON FORUM:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
PARTNERZY FORUM:

AssecoCheck Point Software Technologies Ltd.IBM Polska
PATRONI MEDIALNI:

Rzeczpospolita


ComputerworldCRN


CyberDefence24


Magazyn ITwiz


Serwis Administracyjno-Samorządowy


29 września

8:30 Rejestracja Uczestników Forum

8:50 Uroczyste otwarcie – wystąpienia Gości Honorowych, Patronów oraz PartnerówSESJA I – FORUM ZAPROSZONYCH GOŚCI
PAŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI - OCZEKIWANIA I BARIERY

Nowoczesne państwo, aby trafnie planować procesy modernizacyjne, musi również sięgać do nowych, wytworzonych poza administracją publiczną metod i usług. Tym samym reguła niemal galwanicznego oddzielenia systemów informatycznych administracji publicznej od jej otoczenia sieciowego musi ulegać radykalnym zmianom. Prelegenci w autorski sposób odniosą się zarówno do przyczyn, jak i kierunków synergicznego współdziałania.

Współprowadzący: Włodzimierz Marciński, Waldemar Sielski.

„Cyfrowa Polska - sprawna i bezpieczna”
Anna Streżyńska - Minister Cyfryzacji

„Odpowiedzialność za bezpieczeństwo teleinformatyczne Państwa”
dr inż. Wacław Iszkowski
Prezentacja w pdf

„Cyberoczekiwania Cyberobywatela od Cyberpaństwa - aby nie stało się Cerberdogiem”
dr hab. Robert Gwiazdowski
Prezentacja w pdf

10:30 Przerwa na kawę


10:50 Sesje rownoległe:

SESJA II
INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA - STAN, WYZWANIA, PERSPEKTYWY KLUCZOWYCH PROJEKTÓW

 

Głównym instrumentem tworzenia nowoczesnej infrastruktury informacyjnej państwa są niewątpliwie projekty informatyczne, wspierające krytyczne dla funkcjonowania państwa procesy informacyjne. Ich skuteczna i skoordynowana realizacja, wykraczając coraz częściej poza podmioty administracji publicznej, przesądzi o faktycznym udziale Polski w cyfrowym świecie. Nowa perspektywa finansowa stanowi istotne tło prezentacji najważniejszych i zarazem najciekawszych projektów, przy czym prezentacje będą wygłaszane zarówno przez Zamawiających, jak i Wykonawców systemów.

Współprowadzący: prof. WAT Bolesław Szafrański, Marek Słowikowski.


Blok I – Ministerstwo Finansów


10:50 „Integracja służb i systemów informatycznych resortu finansów”
Marian Banaś - Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Finansów
Prezentacja w pdf

11:05 „Zintegrowany system wykrywania i eliminacji naruszeń prawa podatkowego”

Agnieszka Kucharska - Dyrektor Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Finansów
Tomasz Strąk - Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów
Prezentacja w pdf

Blok II – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


11:40 „Systemy informatyczne, wspierające politykę rolną w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
Rafał Romanowski - Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Prezentacja w pdf

Blok III - Zakład Ubezpieczeń Społecznych


12:00 „Transformacja infrastruktury informacyjnej organizacji wielkiej skali - aspekty organizacyjne i architektoniczne”
Michał Możdżonek - Członek Zarządu ZUS
Prezentacja w pdf

Blok IV – Rozszerzamy horyzonty


12:20 „Przykłady współpracy Sektora Publicznego

i Komercyjnego - nowa jakość dla Obywateli

i Klientów”
Piotr Alicki - Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski SA - Partner
Prezentacja w pdf

 
SESJA III (równolegle z sesją II)
INFORMACYJNE SYSTEMY UBEZPIECZENIOWE: USŁUGI, ARCHITEKTURY, WYMIANA DANYCH, BEZPIECZEŃSTWO

Sesja dedykowana Informacyjnym Systemom Ubezpieczeniowym, które mogą być źródłem sprawdzonych rozwiązań architektonicznych, jak i wieloaspektowej wiedzy o społeczeństwie. W tym roku tematem przewodnim będzie problematyka oszustw (z ang. frauds) w sektorze ubezpieczeniowym, w tym zwłaszcza poświęcona rozwiązaniom informatycznym wspierającym procesy wykrywania i analizy tego rodzaju nadużyć.

Sesja pod Patronatem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Współprowadzący:
Małgorzata Ślepowrońska, Waldemar Szumieł.

10:50 Otwarcie sesji
Elżbieta Wanat-Połeć - Prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

10:55 "Projekty informatyczne UFG w obszarze identyfikacji i weryfikacji zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej"
prof. Wojciech Bijak - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Prezentacja w pdf

11:10 „Fałszowanie danych nadawcy w poczcie elektronicznej (z ang. e-mail spoofing) – istota zagrożenia, konsekwencje i sposoby przeciwdziałania”
dr inż. Łukasz Strzelecki - Milstar
Prezentacja w pdf

11:30 „System antyfraudowy to nie wszystko”
Bartosz Wójcicki - Biuro Informacji Kredytowej
Piotr Narczyk - Experian Decision Analytics
Prezentacja w pdf

11:50 „Prawne aspekty profilowania ludzi w sektorze ubezpieczeniowym”
r.pr. dr Arwid Mednis, adw. Gerard Karp - Wierzbowski Eversheds

12:10
Kokpity Menadżerskie jako przykład praktycznego zastosowania informacji zarządczej"

dr Sławomir Strzykowski -
Senior Business Solutions Manager - SAS Institute
Prezentacja w pdf

12:30 Dyskusja12:40 Przerwa na obiad


SESJA IV

CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STRUKTURY, TECHNOLOGIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zgodnie z zapowiedziami rządu do końca III kwartału powinna być uchwalona i opublikowana „Strategia Cyberbezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej Polskiej”, która ma zmienić (a może stworzyć?) Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. Ze względu na dotychczasowy dorobek Forum w tej dziedzinie sądzimy, że obrady tej sesji będą ważnym głosem w debacie dotyczącej nie tylko kształtu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, ale również niezbędnych rozwiązań metodycznych i technologicznych.

Współprowadzący: Tomasz Domżał, dr inż. Krzysztof Imiełowski, dr Marek Lipniowiecki, Paweł Oracz.

13:40 „Strategia cyberbezpieczeństwa w Polsce”
Włodzimierz Nowak - Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Cyberbezpieczeństwa, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, gen. bryg. (rez.)
Prezentacja w pdf


14:00 „Model budowy cyberbezpieczeństwa poprzez współdziałanie dostawcy rozwiązań teleinformatycznych z jednostkami administracji publicznej”
Paweł Walczak - Microsoft
Prezentacja w pdf

14:25 „Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni - Krajobraz zagrożeń, niezbędne działania”
Paweł Nogowicz - Evercom

Prezentacja w pdf

14:50 „Środowisko badawcze, szkoleniowe i treningowe w zakresie analizy ryzyka i aktywnej obrony przed atakami w cyberprzestrzeni”
prof. WAT Bolesław Szafrański, dr inż. Zbigniew Świerczyński - Wydział Cybernetyki WAT
Prezentacja w pdf

15:15 Przerwa na kawę


15:45 „Bezpieczne udostępnianie aplikacji oraz metody aktywnej ochrony przed zarówno znanymi jak i nowymi, nieznanymi zagrożeniami”
Radosław Wal - Palo Alto Networks

Prezentacja w pdf

16:10 „Ataki typu »Advanced Persistent Threats« (APT) wyzwaniem dla wszystkich”
Mariusz Szczęsny - Asseco
Prezentacja w pdf

16:35 Naprawdę otwarty i naprawdę bezpieczny dostęp do danych publicznych – czy to możliwe?
Grażyna Dadej, Marcin Spychała -
IBM Polska
Prezentacja w pdf

17:15 Przerwa na kawę


17:45 „Ochrona danych w architekturze hybrydowej - Backup i usługi Disaster Recovery”
Dariusz Mumot - Acronis
Prezentacja w pdf


18:10 „Mapa nowoczesnego bezpieczeństwa, czyli gdzie i jak się chronić”
Tomasz Gładkowski - Eversys
Prezentacja w pdf

18:35 „Jak skutecznie wykrywać i usuwać złośliwe oprogramowanie”
Bartosz Chmielewski - Intel Security
Prezentacja w pdf

18:50 „Ataki »Advanced Persistent Threats« (APT) na instytucje rządowe na przykładzie grup APT 28 i APT 29”
Tomasz Pietrzyk - FireEye
Prezentacja w pdf

19:15 „Rola treningów hands-on w procesie cyberbezpieczeństwa”
Piotr Kaźmierczak - Vector Synergy
Prezentacja w pdf

19:30 Pytania i odpowiedzi do sesji

19:40 Wręczenie Nagrody im. Marka Cara – Sponsorem Nagrody SAS Institute


19:55 Kolacja
Wręczenie upominków za datki na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach22:00 „NOC ARCHITEKTÓW – ZAWSZE PRZED PÓŁNOCĄ”
INTERNET RZECZY - CZYLI CZAS NA PODZIAŁ WŁADZY


Partner panelu: IEEE Computer Society Poland Chapter

(Informacje o IEEE)

Wzorem lat ubiegłych zapewne kilkudziesięciu uczestników Forum, mimo nocnej pory, weźmie aktywny udział w swobodnym, nieskrępowanym ograniczeniami czasowymi „zgłębianiu” istoty fenomenu ostatnich lat, czyli internetu rzeczy. Coraz bardziej bowiem zasadne staje się pytanie – czy jeszcze wszechwładnie rządzimy światem? Niezależnie odpowiadając na apel PIIT, w Nocy Architektów otworzymy kącik słownictwa informatycznego.

Paweł Pisarczyk - Atende Software
Prezentacja w pdf

 
30 września

9:00 Poranna kawa

9:15 Sesje równoległe V,VI,VII

SESJA V
„FORUM MŁODYCH MISTRZÓW” –
EKONOMICZNE ASPEKTY INFORMATYZACJI PAŃSTWA
 

Nie jest to sesja wyłącznie dla młodych, choć merytorycznie właśnie przez nich przygotowana. Dlatego do uczestnictwa w sesji są zachęcani wszyscy uczestnicy Forum, którzy są zainteresowani prezentacjami i dyskusją z młodymi mistrzami informatyki.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej"

Sesja pod Patronatami Honorowymi:

Narodowego Banku PolskiegoGeneralnego Inspektora Ochrony Danych Osobowychprof. Jerzego Duszyńskiego, Prezesa Polskiej Akademii NaukSesja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego

Partner sesji i Fundator nagrody w kategorii „Najlepsza merytorycznie prezentacja”:

Oddział Mazowiecki PTI

(Informacje o PTI)


Współprowadzący:
dr Kamil Kulesza,
Włodzimierz Marciński,
Witold Wieteska.


Jury konkursu:
Przewodniczący jury:
Witold Wieteska,

prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński,
dr Kamil Kulesza,
Paweł Makowski,
Włodzimierz Marciński.

9:15 Prezentacje młodych specjalistów informatyki i zarządzania z uczelnianych kół naukowych i zawodowych

„Porównywanie behawioralnych podpisów biometrycznych”
Ewelina Bukowska, Joanna Malińska, Agnieszka Zimna, Andrzej Kokosza, Filip Wolwowicz  (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Prezentacja w pdf

„ChesterBrowser – czyli odzyskiwanie danych dla multiagentów ubezpieczeniowych”
Justyna Kaczmarek, Patrycja Kogut
(Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Prezentacja w pdf

„Framework Sealious”
Jan Jakub Orlik, Pola Mikołajczak, Patrycja Kogut 
(Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Prezentacja w pdf

„Problemy ochrony prywatności a grupowe studenckie adresy poczty elektronicznej – studium przypadku”
Katarzyna Beśka, Paweł Broma, Piotr Gieleciński, Mateusz Wnuk, Konrad Gruza (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Prezentacja w pdf

„Profilowanie w oparciu o dane osobowe pochodzące z publicznych rejestrów medycznych. Analiza prawna z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych”
mgr Elżbieta Niezgódka
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Prezentacja w pdf

„Ochrona znaków towarowych w branży teleinformatycznej”
Kinga Kafarska
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Prezentacja w pdf

„Proces operacjonalizacji strategicznych celów informatyzacji w metodzie GROS”
mgr inż. Marcin Ludzia (Szkoła Główna Handlowa)
Prezentacja w pdf

„Take, scan and go - sklepy samoobsługowe bez konieczności płatności natychmiastowej"
Joanna Bienias (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prezentacja w pdf

„Implementacja narzędzia do modelowania i symulacji procesów biznesowych wsparciem do utworzenia w instytucji rządowej zintegrowanego systemu przetwarzania informacji”
Małgorzata Oleś (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prezentacja w pdf

„Wizualizacja danych przy użyciu sieci semantycznych źródłem efektywnego dostępu do zasobów Wikipedii”
Maciej Jankowski (Wojskowa Akademia Techniczna)

„Prognozowanie ekonomiczno-organizacyjnych parametrów inwestycji z wykorzystaniem maszyny neuromarketingowej”
Karol Sosnowski (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prezentacja w pdf

„Systemy uczące się w ochronie infrastruktury sieciowo-serwerowej w systemie międzyresortowej wymiany danych”
Piotr Socik, Michał Matla (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prezentacja w pdf

„Przeciwdziałanie dezinformacji za pomocą skalowalnej platformy przetwarzania grafów”
Paweł Augustynowicz, Krzysztof Kanciak (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prezentacja w pdf

„Identyfikacja i klasyfikacja cyberataków na aplikacje końcowego użytkownika w administracji publicznej”
Adrian Myśliwiec, Radosław Woźniak, Hubert Janiec (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prezentacja w pdf

„Ekonomiczne i funkcjonalne aspekty medycyny precyzyjnej”
Katarzyna Kowalczyk (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prezentacja w pdf

„Systemy monitorowania cukrzycy jako narzędzie obniżenia kosztów ochrony zdrowia”
Dawid Bugajewski, Damian Frąszczak (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prezentacja w pdf

„Algorytmy i procesy jako atomy życia, piksele bezpiecznej e-administracji i tirety prywatności”
Łukasz Furgała, Ilona Sadłowska (Politechnika Łódzka)
Prezentacja w pdf
 
„»Urzędnik 2.0« i bezpieczeństwo zintegrowanej infrastruktury informatycznej Państwa”
Jarosław Wilk (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prezentacja w pdf
 
„ParlaView - aplikacja webowa skierowana do wyborców oraz osób żywo zainteresowanych polityką”
Filip Domachowski, Karol Celmer, Michał Jakubiński, Janusz Jochim, Fryderyk Markiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prezentacja w pdf

„Sim Cor – interaktywne szkolenie przyszłych lekarzy”
Maciej Sikorski, Tomasz Grzona, Bernadeta Rybicka, Szymon Domeracki, Szymon Kumorek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prezentacja w pdf
 
„Smartbox”
Dominik Ciurko, Paweł Grad, Jakub Jońca, Bartłomiej Zuba (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Prezentacja w pdf

„UBIK, czyli Ubezpieczenia Biorą Inny Kurs”
Michał Kubiak, Karina Piwarska (Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk)
Prezentacja w pdf

„DOOM - Symulatory, Informatyka, Bezpieczeństwo”
Bożena Deka, Michał Kubiak, Karina Piwarska (Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk)
Prezentacja w pdf


SESJA VI
„FORUM NOWYCH IDEI” –
„SYNERGIA TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI - WARUNKIEM CYFROWEJ MODERNIZACJI FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA”

Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie idei konwergencji, czyli łączenia różnorodnych zjawisk znajdujących się na pograniczu telekomunikacji, informatyki i multimediów na wspólnych urządzeniach mobilnych i stacjonarnych, staną się impulsem dla rozwoju nowoczesnych elektronicznych usług publicznych. Towarzyszyć im jednak muszą nie tylko poszukiwania nowych rozwiązań prawnych, ale przede wszystkim nowych modeli biznesowych i organizacyjnych, wzmacniających współpracę operatorów telekomunikacyjnych i firm informatycznych. To od nich zależy, czy dostrzegany przez nas potencjał konwergencji zostanie potwierdzony.

Współprowadzący:
Wiesław Paluszyński, przedstawiciel PIIT.

9:15 „Dowód osobisty na komórkę i funkcjonowanie identyfikacji elektronicznej w Polsce. Współistnienie mID, pl.ID, identyfikacji bankowej i innych mobilnych systemów identyfikacji w usługach administracji publicznej i komercyjnych
Michał Tabor - Ekspert PIIT
Prezentacja w pdf

10:00 „Mobile Connect jako uniwersalny i bezpieczny sposób uwierzytelnienia i autoryzacji z wykorzystaniem telefonu komórkowego”
Artur Skrzeczanowski - Orange Polska SA
Prezentacja w pdf

10:30 „Od identyfikacji do transakcji - biznes w konwergentnym środowisku elektronicznym
Artur Miękina - Asseco Data Systems

11:00  BLIK - łatwa i przystępna bankowa identyfikacja elektroniczna"
Dariusz Mazurkiewicz - Wiceprezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności

 

 

SESJA VII
„FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI” – ZŁOTE USŁUGI
I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA

Sesja „Złote usługi i dobre praktyki do wzięcia”, to sposób na spopularyzowanie i upowszechnienie sprawdzonych już „na swoim podwórku” usług. W tym roku będziemy kontynuować tematykę systemów EZD w powiązaniu z usługami systemów państwowej służby geodezyjnej, geologicznej i hydro-geologicznej dla potrzeb terenowych podmiotów administracji rządowej i samorządowej.

Honorowy Patronat sesji:

Bohdan Paszkowski,
Wojewoda Podlaski


Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

 
Prezes GUGiK – Główny Geodeta Kraju


dr hab. Andrzej Gąsiewicz, prof. PIG-PIB
p.o. Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego


Współprowadzący:

dr inż. Kajetan Wojsyk,
Mariusz Madejczyk,
Krzysztof Mączewski,
Marek Słowikowski.

9:15 Blok EZD


9:15 „System EZD PUW – stan obecny wdrażania jednolitego systemu w administracji publicznej RP”
Mariusz Madejczyk - Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji
Prezentacja w pdf

9:30 „Ścieżka samorządowa i samorządowe centra kompetencyjne jednolitego systemu EZD PUW”
Mariusz Madejczyk - Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji
Prezentacja w pdf

9:50 „Wdrażanie systemu EZD w dużej organizacji samorządowej na przykładzie UM Łodzi”
Małgorzata Markowska - Z-ca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami UM Łodzi
Prezentacja w pdf

10:10 „Od szkoły i szpitala do urzędu marszałkowskiego – kompleksowe wdrażanie systemu EZD na przykładzie województwa dolnośląskiego”
Rafał Nowakowski - Kierownik Działu Obsługi Administracyjnej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Prezentacja w pdf

10:30 „»System Monitoringu Mediów« - jako narzędzie do wdrażania i kształtowania zrównoważonej gospodarki energetycznej w samorządach”
Bożena Herbuś - Inżynier Miejski, Kierownik Biura Inżyniera Miejskiego, Urząd Miasta Częstochowy
Tomasz Salachna - Główny Specjalista, Urząd Miasta Częstochowy

Prezentacja w pdf

10:50 „EZD RP w aktualizowanym Zintegrowanym Programie Informatyzacji Państwa – Plan Działań Ministra Cyfryzacji. Standard EZD – interoperacyjność, archiwizacja, migracja i udostępnianie danych w systemie EZD”
Mariusz Madejczyk - Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

11:15 Blok GUGiK – PIG-PIB


„Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – przykład współpracy i współdziałania administracji publicznej w zakresie harmonizacji danych dotyczących nieruchomości”
Renata Piłat - Główny Specjalista w Departamencie Informacji o Nieruchomościach GUGiK
Piotr Karpowicz - Specjalista w Departamencie Informacji o Nieruchomościach GUGiK

Prezentacja w pdf

„Wykorzystanie zasobów informacji geologicznej i hydrogeologicznej dla wsparcia procesów decyzyjnych”
Piotr Skociński - Kierownik Zakładu Rozwoju Systemów Informatycznych PIG-PIB
Prezentacja w pdf

11:45 Pytania, odpowiedzi, podsumowanie

11:50 Przerwa na kawę

                                                        

 KOCIOŁ DYSKUSYJNY
JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY INFORMACYJNEJ A MODERNIZACJA FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA

Uczestnicy Forum będą mieli okazję skonfrontować z poglądami zaproszonych panelistów swoje oczekiwania i prognozy dotyczące rozwoju infrastruktury informacyjnej w kontekście nowej perspektywy finansowej i ogłoszonych niedawno kierunków działań strategicznych Ministerstwa Cyfryzacji. Planowane prezentacje wprowadzające odniosą się do wielu z nich i tym samym zachęcą do dyskusji plenarnej. Zapewniamy więc, że znowu w Kotle będzie gorąco.

Współprowadzący:
prof. WAT Bolesław Szafrański, Sławomir Chabros, Boris Stokalski.

12:20 Temat dyskusji panelowej:
„Między strategią a doraźnością - wizja i praktyka cyfrowej modernizacji państwa”

Wiodący paneliści (w kolejności alfabetycznej):
Piotr Alicki - Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski SA
Michał Możdżonek - Członek Zarządu ZUS
Ireneusz Piecuch - Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
Andrzej J. Piotrowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
Piotr Woźny - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Prezentacje wprowadzające:
„Między strategią a doraźnością - wizja i praktyka cyfrowej modernizacji państwa – z doświadczeń Forum Teleinformatyki”
prof. WAT Bolesław Szafrański, Przewodniczący Rady Programowej Forum

„Wprowadzenie merytoryczne oraz założenia organizacyjne panelu dyskusyjnego”
Boris Stokalski - moderator dyskusji panelowej - PTI

14:15 Ogłoszenie wyników konkursu Młodych Mistrzów

14:30 Zakończenie Forum

14:35 Obiad