XXII Forum Teleinformatyki

„Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania”
zakończyło obrady.

W otwierającej Forum prezentacji „Cyfrowa Polska – sprawna i bezpieczna” Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji, mówiła o planach i sposobach zapewnienia sprawnego i bezpiecznego otwarcia danych oraz współdziałania systemów informatycznych administracji publicznej dla wygody obywatela.

Tegoroczne Forum przyniosło kolejny rekord frekwencji – w obradach uczestniczyło 479 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, sektora teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

Na Forum, już po raz piętnasty, wręczono Nagrodę im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, jednego z pomysłodawców powstania Forum Teleinformatyki. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Tegorocznymi laureatami zostali Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju i Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Po raz kolejny został także przyznany tytuł – „Złoty Herold”, prestiżowa nagroda Rady Programowej Forum. Tegorocznym laureatem został Główny Urząd Statystyczny za właściwe upowszechnianie przesłania Forum w brzmieniu: „Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo”.

Patroni Honorowi XXII Forum Teleinformatyki:
Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys (Rektor Uniwersytetu Warszawskiego), Ireneusz Piecuch (Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji).

Patron Forum:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Honorowi Patroni sesji samorządowej: Bohdan Paszkowski (Wojewoda Podlaski), Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego), Prezes GUGiK – Główny Geodeta Kraju, dr hab. Andrzej Gąsiewicz, prof. PIG-PIB (p.o. Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego).
Patron sesji ubezpieczeniowej: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Honorowi Patroni sesji Forum Młodych Mistrzów: Narodowy Bank Polski (Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Sesja dofinansowana ze środków NBP), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, prof. Jerzy Duszyński (Prezes Polskiej Akademii Nauk). Partnerem tej sesji był Oddział Mazowiecki PTI.
Partner panelu Noc architektów: IEEE Computer Society Poland Chapter
Partnerzy Forum: Asseco, Check Point Software Technologies i IBM Polska.
Patroni medialni: Rzeczpospolita, Computer Reseller News, Computerworld, serwis CyberDefence24, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, Serwis Administracyjno-Samorządowy SAS i magazyn ITWIZ.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, firmom i instytucjom zaangażowanym we współpracę przy tworzeniu i realizacji tej edycji oraz uczestnikom, którzy tworzyli wspaniałą atmosferę podczas Forum.

 


Zapraszamy do obejrzenia filmu poniżej z ceremonii otwarcia Forum oraz wystąpień w sesji inauguracyjnej.